İSG’nin Tarihi Gelişimi

İSG’nin Tarihi Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği, İlk olarak M.Ö 2000’li yıllarda Babil Krallığı döneminde tarihin ilk bilinen yasası niteliği taşıyan Hammurabi kanunlarında yer alan düzenlemelerle temellerinin atıldığı ve işi yaptıran kişinin direkt olarak sorumlu kılındığı hükümlerle görülmüştür.

İSG Nedir?

İSG ve Uzmanı niteliği taşıyan kişiler genel olarak, İş yerinde Kimyasal, Fiziksel veya Biyolojik faktörlerin neden oluşturduğu hastalık, yaralanma ve kayıpların ortadan kaldırılmasını ya da engellenerek önlenmesini sağlayan sistemlerin kurulup uygulama sorumluluğudur.

İSG Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”verilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuda İSG Uzmanı Neden Gereklidir?

Kamu Kurum, Kuruluş veya Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İSG uzmanları meslek hastalıklarının oluşumu, önlenmesi ve meslek risklerinden insan gücünün korunması amacı ile hizmet vermektedir.

Bunun için öncelikle yapılacak temel çalışmalar çalışan sayısının tespiti ve tehlike sınıflarının belirlenmesidir.

Tehlike sınıfları: Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıf olarak belirlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hangi Bölümlerden Mezuniyetle Mümkün Olmaktadır.

SAY Puan türünden hesaplanan puanlamayla öğrenci alan bölüm 2-4 yıllık olmakla birlikte güncel olmamakla birlikte 12 üniversitede bölümü bulunmaktadır.

Kamuda İSG Uzmanlarının Temel Görevleri

  • Acil durum planlarının hazırlanması.
  • Çalışan iş gücünün sağlık gözetimlerinin yapılması.
  • Çalışan iş gücünün İSG eğitimlerinin verilerek tamamlanmasını sağlamak.
  • Risk Değerlendirmesinin yapılması.
  • Genel İSG hükümlerinin uygulanmasıdır.

Kamuda İSG Uzmanının Çalıştırılması Zorunluluğu Ne Zaman Başladı?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 01.07.2020 tarihinden itibaren  50 çalışan sayısından daha az kişi ile az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile Kamu Kurumlarında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bulundurulmasına yönelik zorunluluk uygulamaya geçmiştir.

Kamuda Çalışan Memur İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

Öncelikle Memurların İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Uzmanlık yapacak personelin gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir. Belgeleri bulunan Memuların esas görevlerinin yanında ve belirtilen çalışma sürelerine riayet ederek bu görevi yürütebilirler.

Kamuda Memurlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olarak Ne Kadar Çalışabilir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamu sektöründe bulunan Memur statüsünde olup, İSG Uzmanlığı sertifikasını almış kişiler için ayda 80 saati geçmemek koşulu ile kendi bulunduğu Kamu Kurumunda ya da kendi dışında farklı bir Kamu Kurumunda hizmet vermesine olanak tanımaktadır.

Kamuda İSG Uzmanı Kadrosunda Çalışan Personel Ne Kadar Maaş Alır?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında C sınıfı sertifika sahibi olan bir kişi İş sağlığı ve Uzmanlığı kadrosunda 2022 yılı için ortalama 5.500 – 9.500 TL civarında ücret almaktadır. Teknik kadroda olmaları bu maaş aralığında büyük etkendir.

Değerlendirme

Yaşadığımız Dünya da standartların getirilerek uygulanması ile birlikte gelişmek ve değişmektedir.

Gelinen süreçte insan sağlığının korunması, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, yaralanma, uzuv kayıpları ve can kayıplarının engellenmesi adına İSG büyük önem arz etmektedir.

Tehlike sınıflarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, analiz edilmesi, uygulanması ve takibi konularına İSG Uzmanının uhdesinde yürütülmesi gerekmektedir.

İSG işveren tarafından maddi nesne olarak değerlendirmekle birlikte insan yaşamı için en önemli gelişmelerden biridir.

Bu bağlamda, İSG kurallarının sistematik bir şekilde kurulup uygulanması Kamuda Etik Değerler kadar önemlidir.

Burhan SAĞLIK 2022

Okunma Sayısı: 102

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu

*