OSMANELİ BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI İLE,DÜNYAYI BİRLİKTE PAYLAŞTIĞIMIZ HAYVANLARINDA HAKLARINI KORUMAKTA VE ONLARINDA YAŞAM KALİTESİNİ DE ARTTIRMAKTADIR.

OSMANELİ BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI İLE,DÜNYAYI BİRLİKTE PAYLAŞTIĞIMIZ HAYVANLARINDA HAKLARINI KORUMAKTA VE ONLARINDA YAŞAM KALİTESİNİ DE ARTTIRMAKTADIR.

Bugün hayvan hakları,hayvanları korumak için oluşturulan dernekler,hayvanlara duyarlı sivil toplum örgütleri vb kurumlar,kişiler hayvanların korunması ve daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmek için özellikle “4 Ekim Dünya Hayvanları koruma gününde”tekrar gündeme taşımaktadır.Kur’an-ı Kerim’in nazil olmasıyla birlikte miladi altı yüz on yılında insanlık yeni bir evren, insan ve toplum tasavvuruyla buluşmuştu.Cenab-ı Allah’ın sadece insanların veya Müslümanların değil, taşıyla, toprağıyla, bitkisiyle, hayvanıyla, canlı-cansız bütün varlığın yaratıcısı ve rabbi olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede Allah, âlemlerin rabbi (rabbü’l-âlemin), Hz. Muhammed, âlemler için rahmet (rahmetenli’l-âlemîn) ve Kur’an-ı Kerim âlemler için rehber (hüdenli’l-âlemin) olarak ifade edilmektedir. Böylelikle insanlığa yeni bir varlık anlayışı sunulmuş oldu. Bu varlık anlayışındaki hiyerarşide, duyu organlarıyla görülebilen varlıklardan, insandan sonraki en değerli varlık, hayvandır. Yeryüzünde insanların olduğu gibi hayvanların da yaşamaları ve çoğalmaları için gerekli ortam hazırlanmıştır.Hz. Peygamber ordusuyla Mekke’yi fethetmeye giderken ordunun gittiği yol güzergâhında bulunan dişi bir köpeğin ve yavrularının zarar görmemesi için ordunun yönünü değiştirerek köpeklerin başına bir nöbetçi bırakmıştır.Hayvan haklarının yanı sıra hayvanları, fıtri yapılarına uygun işlerde çalıştırmak, bunu yaparken de onlara ağır yük yüklememek, binerken yormamak, beslenmelerine dikkat etmek, hayvanların sağlığıyla ilgilenmek ve onlara karşı adil davranmak da önemli hayvan haklarındandır. Ayrıca, İslam’da hayvanlara işkence yapmak, hayvanlar üzerinde merhamet sınırlarını aşan deneyler uygulamak ve onların doğal yapılarını bozmak, hayvan hakları ihlali sayılmaktadır. Hayvanlara lanet okumak, yüzlerine vurmak ve yüzlerini dağlamak gibi acı verici davranışlarda bulunmak da İslam’da yasaklanmıştır. İslam’da hayvan haklarının, önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Hatta hayvan haklarına riayet edilmediği takdirde bu durum, dünyada toplumların helakine sebep olabileceği gibi ahirette de cehenneme girmeye neden olabilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, (Allah’ın gönderdiği bir) devenin su içmesini, merada otlamasını engellediği ve bu deveye işkence ederek öldürdüğü için Salih peygamberin kavmi Semud’un helak olduğu belirtilmektedir.Osmaneli Belediyesi olarak hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayıcı yatırımları yaparak,hayvan barınağımızda ve dışarıda hayvanları koruma ve yaşatma görevinide yerine getiriyoruz.Hayvanları koruma gününde Kur’an-ı Kerim’in hayvanlar ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas ve korumacı davrandığınıda bir kez daha hatırlatmak istedik.

Saygı ve sevgilerimle,

Ymm Münür Şahin

Osmaneli Belediye Başkanı

Okunma Sayısı: 32

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu

*