OSMANELİ BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞINA LABORATUVAR VE AMELİYATHANE İLAVE ETTİK.

OSMANELİ BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞINA LABORATUVAR VE AMELİYATHANE İLAVE ETTİK.

Osmaneli Belediyesi olarak her canlı gibi hayvanlara da büyük önem veriyoruz.Bölgemizin en büyük alanda kurulu hayvan barınağımıza laboratuvar ve ameliyathane ilavesi yaptık.Barınağımıza destekleri ve ameliyathanemizin maliyetini üstlenen Ayde Alüminyum AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Zaimoğlu’na özellikle teşekkür ediyoruz.Allah’tan başka sahibi olmayan bu çaresiz yaratıklara hayvanlara gereken önemi veriyor ve onları yaşamın içinde tutuyoruz.Başkanımız Münür Şahin yaptığı açıklamada;”İnsanlara hayatlarıyla ilgili her konuda rehber olan İslam dini, hayvanlarla ilgili olarak da temel esaslar ve hükümler va’zetmiştir. Kur-an’ı Kerim’de, Cenab-ı Hakk’ın varlığı, birliği ve kudreti anlatılırken, çeşitli vesilelerle insanların yakın çevresinde bulunan hayvanlardan ve bunların yarıtılışından da bahsedilmekte ve bunlardan ibretler alınması istenmektedir. Bununla ilgili bir ayetin meali şöyledir:‘‘Yerde yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan kuşların hepsi sizin gibi bir ümmettirler (yani topluluklardır). Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra ancak onlar toplanıp Rablerine gelirler.’’ (En’am 38)Sevgi, İslam’ın özü, varoluşun sebebidir. Kainattaki her şey sevgiden doğmuş, sevgiyle var olmuştur. Bu anlayış ise, dinin merkezine insan sevgisini koymaktadır. Yunus Emre’nin veciz ifadesiyle ‘‘yaratılanı yaratandan dolayı sevmek’’ bu duyguyu en güzel şekilde dile getirmektedir.İslam’ın sevgisi sadece insanlarla sınırlı değildir. Hayvanları, bitkileri hatta canlı olan her şeyi sevmek, onları Allah’ın yarattığı bir varlık olarak görmek ve onlara Allah için değer vermek, İslam’ın getirdiği prensiplerdendir. Bu sebeple İslam’da bir karıncayı incitmek daha insani ve İslami olmayan bir davranış olarak kabul edilmiştir.Sevginin insanın dışında yöneleceği en önemli varlık, bir annenin çocuğuna olan şefkátinden kullarına daha yakın ve şefkátli olan Yüce Allah’ın, canlı varlıklar arasında insanlara en yakın olarak yarattığı hayvanlardır. İnsan türünün hayatını kolaylaştırmaya yönelik katkılarının ötesine geçerek, hayvanlara sırf Allah’ın yarattığı varlıklar nazarıyla bakmalıyız. Çocuklara gelişim çağlarında hayvan sevgisinin aşılanması çok önemlidir. Hayvan sevgisinden mahrum büyüyen bazı çocuklarda birtakım davranış bozukluklarının gözlemlendiği uzmanlarca ifade edilmektedir. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmesi zordur.Yüce dinimiz, hayvan sevgisini bir insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk olan cennete girmenin bir vasıtası olarak görmektedir. Hz. Peygamberimiz evinde kedisini hapseden ve açlıktan ölmesine vesile olan kişiyi cehennemlik, çölde susuzluktan kıvranan bir köpeği pabucuyla sulayan kimseyi de cennetlik olarak takdim etmiştir.Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hayvanların insanlar üzerinde hakları bulunduğunu ve hayvanlara iyi muamele yapılmasının gerektiğini dikkatlerimize sunmuştur. Bu ilkelerin insanların insan yerine konulmadığı dönemlerde insanlığın dikkatine sunulmuş olması, gerçekten manidar olup İslam’ın ilahi boyutunu işaretlemektedir.Esasen Cenab-ı Hakk’a itaat, yaratıklara (insanlara ve diğer mahlukata) iyi muamele, dinin temel ilke olarak vaz’ettiği bir kaidedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: ‘‘Merhametten nasibi olmayanın hayırdan da nasibi yoktur.’’Başkanımız Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağının dahada geliştirilmesi ve tüm bölgeye hitap etmesi için yatırımları sürdüreceğiz dedi.

Okunma Sayısı: 33

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu

*