SON GÜNLERDE DİNİ DEĞERLERE HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUZ.ALLAH ONLARIN CEZASINI VERECEKTİR.

SON GÜNLERDE DİNİ DEĞERLERE HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUZ.ALLAH ONLARIN CEZASINI VERECEKTİR.

Son günlerde siyasetçi ve sanatçı geçinen bazı zavallıların paylaşımlarını hayretle görüyoruz.Şüphesiz Ki Allah onların cezasını mutlaka verecektir.Peygamberler, ayetler ve dinî değerlerle alay etmenin inkâr ile eş değerde olduğunu inananlar bilir. Çünkü cehenneme atılış sebebi olarak iki şey zikredilmiştir: Biri inkâr diğeri alaydır. “Allah size Kitapta (Kur’an’da), “Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.” (Nisa, 140; bk. En’am, 68)Unutmamalıyızki; peygamber, Kur’an, ayetler ve dinî değerlerle alay etmek, insanlık onuru ile bağdaşmayan, geçmişten günümüze mümin olmayanların sergilediği bir davranıştır. Mümin insanlarla, (Hucurat, 11) hiçbir dinî değer ve kutsallarla alay etmediği gibi, alay edenleri de tasvip etmez, onları dost edinmez. Alaylarına karşı duyarsız kalmaz, gereken medenî tepkisini gösterir. En azından dinî değerlerle alay edilen mecliste durmaz ve onları tasvip etmez.“Ayetlerde yüce Allah,müminlere seslenerek dinî değerleri alaya alanları dost ve sırdaş edinmemelerini, ilâhî emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle, Allah’a karşı gelmekten sakınmalarınıemretmektedir.”Peygamber, Kur’an, ayetler ve dinî değerlerle alay etmek, insanlık onuru ile bağdaşmayan, geçmişten günümüze mümin olmayanların sergilediği bir davranıştır. Mümin insanlarla, hiçbir dinî değer ve kutsallarla alay etmediği gibi, alay edenleri de tasvip etmez, onları dost edinmez. Günümüzde de müslümanım diyen herkes, kendilerini toplumun üzerinde gören bazı siyasetçi ve sanatçı geçinen kişilikleri bozuk zavallılara karşı duyarsız kalamaz.Bu densizlere gereken dersi ve tepkiyi en sert şekilde göstermek durumundayız.Saygılarımla,Münür ŞahinOsmaneli Belediye Başkanı

Okunma Sayısı: 16

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu

*